نویسنده = تایماز سید مصطفایی
تعداد مقالات: 3
1. از نگاه کنشگران: از نگاه سمن ها: پرونده مسئولیت اجتماعی (بخش دوم)

دوره 4، شماره 49 و 50، تابستان 1394، صفحه 284-287

تایماز سید مصطفایی


2. از نگاه سمن‌ها: مسئولیت اجتماعی (بخش اول)

دوره 4، شماره 47 و 48، زمستان 1393، صفحه 132-134

تایماز سید مصطفایی


3. معرفی یک سمن: موسسه مهرآفرین

دوره 4، شماره 47 و 48، زمستان 1393، صفحه 135-136

تایماز سید مصطفایی