نویسنده = رویا وفایی
تعداد مقالات: 1
1. روایت بازار

دوره 4، شماره 49 و 50، تابستان 1394، صفحه 322-325

رویا وفایی