نویسنده = محمد حسین کاظمی اندریان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پروژه «مشارکت محله» طبرسی با استفاده از مدل جامع بازآفرینی شهری

دوره 3، شماره 41 و 42، پاییز 1391، صفحه 119-133

محمدسعید ایزدی؛ محمد حسین کاظمی اندریان