نویسنده = زهره دودانگه
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم بازآفرینی شهری در نظر و عمل گفت و گو با دکتر سید محسن حبیبی

دوره 4، شماره 51 و 52، زمستان 1394، صفحه 55-59

علی علی الجنابیان؛ زهره دودانگه


2. معرفی کتاب: کتابشناسـی هانری لُـه ِفور

دوره 4، شماره 49 و 50، تابستان 1394، صفحه 279-278

زهره دودانگه