نویسنده = مینا صوفی نیستانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ابعاد و شاخص‌های سرمایه اجتماعی در بافت‌های تاریخی و فرسوده شهر (نمونه مورد مطالعه: محله سیروس)

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 105-116

مصطفی توانا؛ فرشاد نوریان؛ مینا صوفی نیستانی