نویسنده = جواد عرفانی
تعداد مقالات: 1
1. تاملی بر مفهوم شهر اسلامی در شهرهای نوبنیاد سده های آغازین اسلام

دوره 2، شماره 25 و 26، پاییز 1387، صفحه 72-91

جواد عرفانی؛ محمدرضا نویدپور