نویسنده = ندا سادات صحراگرد مفرد
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر مفهوم شهر از منظر انرژی و پایداری

دوره 2، شماره 25 و 26، پاییز 1387، صفحه 92-102

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ندا سادات صحراگرد مفرد