نویسنده = محمد باقر کبیر صابر
تعداد مقالات: 1
1. تحولات مفهوم شهر جلفا

دوره 2، شماره 25 و 26، پاییز 1387، صفحه 142-147

محمد باقر کبیر صابر