نویسنده = مهتا میرمقتدایی
تعداد مقالات: 1
1. توسعۀ شهری مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی و امنیت زنان

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 172-185

مهتا میرمقتدایی؛ فرشته عدلی