نویسنده = بهروز هادی زنور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحقق‌پذیری طرح‌های شهری در تهران

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 8-35

بهروز هادی زنور