نویسنده = فرزین فردانش
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بصری و منظری راه تهران-دیزین

دوره 4، شماره 55 و 56، پاییز 1395، صفحه 31-43

فرزین فردانش؛ احسان کریمی