نویسنده = ملیحه جاویدمهر
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی معیارهای طراحی منظر شهری با رویکرد پاسخ دهی محیطی(نمونه موردی:سرای محله جمالزاده)

دوره 4، شماره 55 و 56، پاییز 1395، صفحه 103-117

مینو قره بگلو؛ احد نژادابراهیمی؛ ملیحه جاویدمهر