نویسنده = احسان شریعتمداری
تعداد مقالات: 1
1. منظر سروهای تاریخی ایران ، احیای منظر فرهنگی سرو کهنسال منگاباد مهریز

دوره 4، شماره 55 و 56، پاییز 1395، صفحه 155-161

احسان شریعتمداری؛ محمدرضا مهربانی گلزار