نویسنده = سمانه ابراهیم‌پور
تعداد مقالات: 4
1. «کیفیت زندگی»، مفهومی به‌غایت پیچیده

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 12-35

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


2. غیبت تحلیل جنسیتی در پژوهش‌های کیفیت زندگی شهری ایران

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 130-142

سمانه ابراهیم‌پور


3. در جستجوی شهروندی فراگیر

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 19-43

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


4. کار شایسته: حق شهروندی زنان کارگر

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 129-155

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور؛ سونیا غفاری