نویسنده = فاطمه جم
تعداد مقالات: 1
1. امنیت زنان و قلمروگرایی در محل های سنتی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 175-185

فاطمه جم؛ مریم محمدی