نویسنده = الهام ضابطیان
تعداد مقالات: 2
1. منظر متحرک رنگی شهر و کیفیت زندگی زنان

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 148-161

الهام ضابطیان؛ گلرخ شیرزاد


2. حق شهروندی زنان و انتخاب وسیلة تردد

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 186-193

الهام ضابطیان