نویسنده = زهره دودانگه
تعداد مقالات: 2
2. شهروندی اجتماعی و فعالیت سازمانهای غیردولتی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 238-248

مهرناز عطاران؛ زهره دودانگه