نویسنده = علی اوسط هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. سهمی به وسعت حق حاشیه نشینان در بودجة شهرها

دوره 4، شماره 59 و 60، پاییز 1396، صفحه 46-47

علی اوسط هاشمی