نویسنده = علی برکاتی
تعداد مقالات: 1
1. حس تعلق به محیط زندگی و به‌زیستی زنان

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 200-216

علی برکاتی؛ سمیه فرهادی