نویسنده = دیمن کاشفی‌دوست
تعداد مقالات: 1
1. سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در تبیین امنیت زنان: مطالعۀ موردی شهر زاهدان

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 230-243

عیسی ابراهیم‌زاده؛ دیمن کاشفی‌دوست