نویسنده = سوسن جعفری
تعداد مقالات: 3
1. گزارش مسابقه نقاشی و انشاء نویسی «شهر من، محله ی من»

دوره 4، شماره 47 و 48، زمستان 1393، صفحه 151-153

سوسن جعفری


2. گزارش تصویری از مرمت و احیاء خانه تمیزی

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 138-141

سوسن جعفری


3. Moderation between tradition tradition and modernism the experience of Isfahan`s Jooybareh neighborhood

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 174-178

غلامرضا عمرانی؛ سوسن جعفری