نویسنده = کمال نوذری
تعداد مقالات: 2
1. ظرفیت‌های زنان در توسعه محلی مناطق فقیرنشین و کاهش نابرابری جنسیتی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 108-128

نواب میرزایی؛ کمال نوذری


2. واکاوی معیارهای پهنه‌بندی فقر شهری در شهر قدس: به سوی مفهوم مشترک محدوده‌های فرودست شهری

دوره 4، شماره 47 و 48، زمستان 1393، صفحه 7-24

مظفر صرافی؛ کمال نوذری؛ نواب میرزایی