نویسنده = نواب میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی معیارهای پهنه‌بندی فقر شهری در شهر قدس: به سوی مفهوم مشترک محدوده‌های فرودست شهری

دوره 4، شماره 47 و 48، زمستان 1393، صفحه 7-24

مظفر صرافی؛ کمال نوذری؛ نواب میرزایی