نویسنده = سعید صالح
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و مشارکت مالکان در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر مشهد

دوره 4، شماره 43 و 44، زمستان 1392، صفحه 43-51

سعید صالح؛ احمد فولادیان؛ غلامرضا خدیوی؛ مصطفی مهران فر