نویسنده = بهروز هادی زنوز
تعداد مقالات: 4
1. برنامة عملیاتی بازآفرینی شهری در مقیاس محلات

دوره 4، شماره 62، پاییز 1397، صفحه 78-88

بهروز هادی زنوز


2. استفاده از ظرفیت قانون نوسازی برای تامین درآمد شهرداریها

دوره 1، شماره 15 و 16، تابستان 1383، صفحه 100-123

بهروز هادی زنوز


4. تجربه های جهانی مرمت شهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 3-5

بهروز هادی زنوز