نویسنده = محمد تقی زاده مطلق (مترجم)
تعداد مقالات: 3
1. بافت سکونتگاه: بررسی یک محله در داکا

دوره 1، شماره 6 و 7، بهار 1381، صفحه 118-131

قاضی عزیزالمولا؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)


2. شهرهای ساحل غربی آمریکا

دوره 1، شماره 6 و 7، بهار 1381، صفحه 132-141

جان پونتر؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)


3. چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 29-49

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)