نویسنده = کامران صفامنش
تعداد مقالات: 3
1. مبانی ارزشگذاری بناها و مجموعه های قدیمی

دوره 1، شماره 12 و 13، پاییز 1382، صفحه 31-45

کامران صفامنش؛ بهروز منادی زاده


2. معماری سنتی و نظام آموزش معماری و شهرسازی

دوره 1، شماره 11، بهار 1382، صفحه 45-52

کامران صفامنش