نویسنده = سید محسن حبیبی (مشاور طرح)
تعداد مقالات: 1
1. طرح مرمت شهری بافت مرکز تاریخی کرمانشاه

دوره 1، شماره 4، پاییز 1380، صفحه 68-79

شیوا اسدالهی؛ سید محسن حبیبی (مشاور طرح)