نویسنده = بهرام معلمی (مترجم)
تعداد مقالات: 6
1. امکان سنجی اقتصادی نوسازی ناحیه شهری وست ساید داون تان

دوره 1، شماره 15 و 16، تابستان 1383، صفحه 88-99

بهرام معلمی (مترجم)


2. ارزش گذاری به منظور حفاظت

دوره 1، شماره 12 و 13، پاییز 1382، صفحه 17-25

برنارد فیلدن؛ یوکا یوکیلتو؛ بهرام معلمی (مترجم)


3. مدیریت محوطه های میراث جهانی

دوره 1، شماره 12 و 13، پاییز 1382، صفحه 135-143

برنارد فیلدن؛ یوکا یوکیلتو؛ بهرام معلمی (مترجم)


4. آنچه طراحان شهری باید بدانند

دوره 1، شماره 6 و 7، بهار 1381، صفحه 48-71

آن ورنز مودون؛ بهرام معلمی (مترجم)


5. طراحی شهری و تجدید حیات شهری

دوره 1، شماره 6 و 7، بهار 1381، صفحه 18-35

ماریون رابرتز؛ بهرام معلمی (مترجم)


6. درباره شهر

دوره 1، شماره 6 و 7، بهار 1381، صفحه 36-47

دورین مسی؛ بهرام معلمی (مترجم)