نویسنده = اصغر محمد مرادی
تعداد مقالات: 3
2. طرح ساماندهی و مرمت بدنه جنوبی خیابان امام خمینی قزوین

دوره 1، شماره 12 و 13، پاییز 1382، صفحه 46-63

اصغر محمد مرادی؛ محمد جواد دستمالچیان