نویسنده = آنه - ماری برودهو
تعداد مقالات: 1
1. طرحهای بازآفرینی محلات شهری مورد پژوهی: چین

دوره 1، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 60-75

آنه - ماری برودهو؛ شهرزاد مهدوی (مترجم)