نویسنده = امیرحسین صحرایی
تعداد مقالات: 1
1. بافت های فرسوده در سکونتگاه های شهری و روستایی و خطر زلزله

دوره 1، شماره 17، پاییز 1383، صفحه 30-43

علی رضا ابلقی؛ امیرحسین صحرایی