نویسنده = حسن مقدم
تعداد مقالات: 1
1. زلزله بم 2700 سال تاریخ در 7 ثانیه از دست رفت

دوره 1، شماره 18 و 19، بهار 1384، صفحه 3-15

حسن مقدم