نویسنده = فرهاد اطمینانی
تعداد مقالات: 1
1. بلایای طبیعی و نقش امور اداری در حفاظت اسناد

دوره 1، شماره 18 و 19، بهار 1384، صفحه 111-112

فرهاد اطمینانی