نویسنده = سولماز کهنمویی اقدم (تلخیص)
تعداد مقالات: 1
1. بازار به نقل از دانشنامه جهان اسلام

دوره 2، شماره 20، تابستان 1386، صفحه 12-19

سولماز کهنمویی اقدم (تلخیص)