نویسنده = بهمن فریور (سوران سنه ای)
تعداد مقالات: 1