نویسنده = سارا حمیده
تعداد مقالات: 2
1. پایداری در شهرها از دیروز تا امروز

دوره 2، شماره 21 و 22، زمستان 1386، صفحه 5-22

سارا حمیده؛ نوید پورمحمدرضا


2. انرژی: چالش پیش روی توسعه پایدار

دوره 2، شماره 21 و 22، زمستان 1386، صفحه 23-40

سارا حمیده