نویسنده = سارا حمیده (ترجمه و تلخیص)
تعداد مقالات: 1
1. تجارب موفق توسعه انرژی های تجدیدپذیر

دوره 2، شماره 21 و 22، زمستان 1386، صفحه 109-115

سارا حمیده (ترجمه و تلخیص)