نویسنده = مجید روستا
تعداد مقالات: 4
2. The Secretary of the First Meeting of the Asia-Pacific Slum Upgrading Working Group

دوره 3، شماره 35 و 36، پاییز 1390، صفحه 155-158

مجید روستا


4. توسعه اجتماع - محور (CDD): ساز و کاری برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

دوره 2، شماره 23 و 24، تابستان 1387، صفحه 88-105

علیرضا محمدی؛ مجید روستا