نویسنده = سمیرا حیدری (مترجم)
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی شهری شهر اصفهان در گذشته و حال

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 10-19

کیوان کریمی؛ سمیرا حیدری (مترجم)