نویسنده = فرهاد سلطانی آزاد
تعداد مقالات: 1
1. ضوابط و مقررات نوسازی بافت فرسوده تهدید یا فرصت

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 64-71

فرهاد سلطانی آزاد