نویسنده = Giuseppe Occhipinti
تعداد مقالات: 1
1. Informal Settlements Upgrading: The Gecekondus in Ankara

دوره 2، شماره 29 و 30، زمستان 1388، صفحه 154-169

Federico Malusardi؛ Giuseppe Occhipinti