نویسنده = بهمن ادیب زاده
تعداد مقالات: 1
1. «کوچه امن» راهکاری در مدیریت بحران جهت ایمن سازی بافت های فرسوده نمونه موردی محله نعمت آباد تهران

دوره 3، شماره 31 و 32، تابستان 1389، صفحه 122-134

بهمن ادیب زاده؛ سید ابراهیم حسینی؛ ندا بلانیان