نویسنده = هلیا شاهمیری
تعداد مقالات: 4
1. طرح جامع حفاظت بافت تاریخی شیراز، گزارش مأموریت ایران (ترجمه)

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 187-192

میثم دقتی؛ هلیا شاهمیری


2. معرفی کنفرانس ها و همایش های تخصصی

دوره 3، شماره 37 و 38، پاییز 1390، صفحه 157-163

هلیا شاهمیری


3. معرفی پروژه محرک توسعه پارک فرهنگی قاهره – مصر

دوره 3، شماره 33 و 34، زمستان 1389، صفحه 105-114

هلیا شاهمیری