نویسنده = وحید ریاحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اسکان غیررسمی در حوزه‌های روستایی پیرامون کلانشهرها (نمونه موردی: کرج)

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 36-53

وحید ریاحی؛ مراد کاویانی راد؛ شیما عمیدی؛ سجاد صالحی