نویسنده = احمد یزدانیان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حوزه عمومی بر مشارکت شهروندان در امور شهری، با تأکید بر بازآفرینی شهری

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 157-173

احمد یزدانیان؛ وحید کشت‌کار