نویسنده = نگین امیری
تعداد مقالات: 1
1. سیری بر تجربۀ شهرسازی اجتماعی (مشارکتی) در بازآفرینی محلات غیررسمی شهر مدلین در کشور کلمبیا

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 134-151

محمد سعید ایزدی؛ مجید روستا؛ نگین امیری