نویسنده = رضوان دالوند
تعداد مقالات: 1
1. نقش بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محلات سنتی (نمونه موردی: محله حاجی شهر همدان)

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 54-76

حسن سجادزاده؛ رضوان دالوند؛ مریم حمیدی‌نیا