نویسنده = الهه ساکی
طراحى شهرهاى تاب آور، برونداد منتج از یک کارگاه درسى

دوره 4، شماره 47 و 48، اسفند 1393، صفحه 98-111

مهیار عارفی؛ الهه ساکی؛ ساناز فنائی