نویسنده = الهه پژوتن
تعداد مقالات: 7
1. دانش و کنش زنان در مکان‌سازی: مرور دو تجربه

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 143-147

الهه پژوتن


2. معرفی ساختار برنامه جایزه معماری آقاخان (AKAA) و تجارب برتر در این برنامه فرهنگی

دوره 4، شماره 51 و 52، زمستان 1394، صفحه 16-32

الهه پژوتن؛ آرمان میرزاخانی؛ پریا پارسا


7. رویداد جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری

دوره 4، شماره 47 و 48، زمستان 1393، صفحه 170-171

الهه پژوتن